crab w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła crab w angielski»francuski słowniku

3. crab (louse) → crab louse

III.crab <part prés crabbing; prét, part passé crabbed> [Brit krab, Am kræb] CZASOW. przech.

IV.crab <part prés crabbing; prét, part passé crabbed> [Brit krab, Am kræb] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też crab louse

crab w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła crab w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła crab w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

crab Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to catch a crab SPORT
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文