cramming w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cramming w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.cram <part prés cramming; prét, part passé crammed> [Brit kram, Am kræm] CZASOW. przech.

II.cram <part prés cramming; prét, part passé crammed> [Brit kram, Am kræm] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła cramming w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
bloque inf
farcir inf

cramming w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cramming w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła cramming w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

cramming Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文