crew w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła crew w angielski»francuski słowniku

Zobacz też crow

crew w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła crew w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też crow1, crow2

crow2 <crowed, crowed [or Brit crew, crew]> [krəʊ, Am kroʊ] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła crew w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

crew Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to eat humble pie [or crow Am, Aus ] inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文