crisis w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła crisis w angielski»francuski słowniku

crisis <pl crises> [Brit ˈkrʌɪsɪs, Am ˈkraɪsɪs] RZECZOW.

crisis w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła crisis w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła crisis w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

crisis Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

crisis Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文