crisis w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła crisis w angielski»francuski słowniku

crisis <pl crises> [Brit ˈkrʌɪsɪs, Am ˈkraɪsɪs] RZECZOW.

crisis w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文