crossing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła crossing w angielski»francuski słowniku

crossing-out <pl crossings-out> [Brit ˈkrɒsɪŋˌaʊt, Am ˈkrɔsɪŋaʊt] RZECZOW.

1. cross (go across):

Zobacz też heart

1. heart ANAT (of human, animal):

2. heart (site of emotion, love, sorrow etc):

3. heart (innermost feelings, nature):

+ subj in my heart (of hearts)

crossing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła crossing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.cross <-er, -est> [krɒs, Am krɑ:s] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła crossing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

crossing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

crossing z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文