cry w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cry w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

2. cry (call out) → cry out

Zobacz też cry out

Tłumaczenia dla hasła cry w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cry w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cry w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
hue and cry pej

Tłumaczenia dla hasła cry w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cry Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文