cup w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cup w angielski»francuski słowniku

II.cup <part prés cupping; prét, part passé cupped> [Brit kʌp, Am kəp] CZASOW. przech.

cup w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cup w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła cup w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cup Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文