cure w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cure w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cure-all [Brit ˈkjʊərɔːl, Am ˈkjʊrɔl] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cure w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cure w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cure w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.cure [ˈkjʊəʳ, Am ˈkjʊr] RZECZOW. a. fig

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cure w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

cure Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文