curtains w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła curtains w angielski»francuski słowniku

I.curtain [Brit ˈkəːt(ə)n, Am ˈkərtn] RZECZOW.

I.curtain off CZASOW. [Brit ˈkəːt(ə)n -, Am ˈkərtn -] (curtain [sth] off, curtain off [sth])

curtains w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła curtains w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła curtains w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

curtains Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文