custom w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła custom w angielski»francuski słowniku

I.custom [Brit ˈkʌstəm, Am ˈkəstəm] RZECZOW.

II.custom [Brit ˈkʌstəm, Am ˈkəstəm] PRZYMIOT.

custom-built [Brit ˌkʌstəmˈbɪlt, Am ˈkəstəmˈbɪlt] PRZYMIOT.

custom-made [Brit ˌkʌstəmˈmeɪd, Am ˌkəstəmˈmeɪd] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
vénitien/-ienne

custom w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła custom w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła custom w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

custom Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文