customer w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła customer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

customer [Brit ˈkʌstəmə, Am ˈkəstəmər] RZECZOW.

customer-focused [Brit ˌkʌstəməˈfəʊkəst, Am ˌkəstəmərˈfoʊkəst] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
customer-/family-oriented

Tłumaczenia dla hasła customer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

customer w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła customer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła customer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

customer Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

un(e) habitué(e)
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文