cuts w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cuts w angielski»francuski słowniku

II.cut <part prés cutting, prét, part passé cut> [Brit kʌt, Am kət] CZASOW. przech.

III.cut <part prés cutting, prét, part passé cut> [Brit kʌt, Am kət] CZASOW. nieprzech.

I.cross-cut [Brit ˈkrɒskʌt, Am ˈkrɔsˌkət] RZECZOW. TECH

II.cross-cut [Brit ˈkrɒskʌt, Am ˈkrɔsˌkət] PRZYMIOT. TECH

II.cut back CZASOW. [Brit kʌt -, Am kət -] (cut back [sth], cut [sth] back)

III.cut out CZASOW. [Brit kʌt -, Am kət -] (cut [sth] out, cut out [sth])

cuts w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cuts w angielski»francuski słowniku

Zwroty:

to cut the cackle Brit, Aus inf
to cut it Am inf

cuts Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

resquilleur (-euse)

cuts Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła cuts w francuski»angielski słowniku

cuts z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文