cycling w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cycling w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cycling [Brit ˈsʌɪklɪŋ, Am ˈsaɪk(ə)lɪŋ] RZECZOW.

I.cycle [Brit ˈsʌɪk(ə)l, Am ˈsaɪk(ə)l] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła cycling w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cycling w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cycling w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła cycling w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cycling Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to do sth on a ... cycle

cycling z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文