dailies w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła dailies w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.daily <pl dailies> [Brit ˈdeɪli, Am ˈdeɪli] RZECZOW.

Zobacz też Newspapers

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła dailies w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

dailies w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła dailies w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła dailies w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
journalier (-ière)

dailies Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文