dare w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła dare w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. dare (to have the courage to):

I dare say or I daresay Brit that
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła dare w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

dare w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła dare w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła dare w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

dare Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to do sth as [or Am on] a dare
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文