days w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła days w angielski»francuski słowniku

1. day (24-hour period):

le jour

2. day (until evening):

what a day! attr job

4. day (specific):

5. day (as historical period):

Zobacz też week

Rogation Days [Brit rəʊˈɡeɪʃndeɪz, Am roʊˈɡeɪʃn] RZECZOW.

day-to-day [Brit deɪtəˈdeɪ, Am ˌdeɪdəˈdeɪ] PRZYMIOT.

days w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła days w angielski»francuski słowniku

days Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

days Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文