deaf w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła deaf w angielski»francuski słowniku

I.deaf [Brit dɛf, Am dɛf] RZECZOW. Ce mot peut être perçu comme injurieux dans cette acception. Lui préférer hearing-impaired.

deaf mute [Brit, Am ] RZECZOW. PRZYMIOT. dated or offens

tone-deaf [Brit təʊnˈdɛf, Am ˈtoʊn ˌdɛf] PRZYMIOT. MUS

deaf w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła deaf w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
sourd(e)-muet(te)

Tłumaczenia dla hasła deaf w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

deaf Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

sourd(e)-muet(te)
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文