dealing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła dealing w angielski»francuski słowniku

1. dealing COM:

1. deal (agreement):

II.deal <prét, part passé dealt> [Brit diːl, Am dil] CZASOW. przech.

III.deal <prét, part passé dealt> [Brit diːl, Am dil] CZASOW. nieprzech.

I.deal out CZASOW. [Brit diːl -, Am dil -] (deal out [sth], deal [sth] out)

dealing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła dealing w angielski»francuski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

dealing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

dealing Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła dealing w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文