deals w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła deals w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. deal (agreement):

II.deal <prét, part passé dealt> [Brit diːl, Am dil] CZASOW. przech.

III.deal <prét, part passé dealt> [Brit diːl, Am dil] CZASOW. nieprzech.

I.deal out CZASOW. [Brit diːl -, Am dil -] (deal out [sth], deal [sth] out)

Tłumaczenia dla hasła deals w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

deals w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła deals w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła deals w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

deals Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文