dear w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła dear w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.dear [Brit dɪə, Am dɪr] RZECZOW. (term of address)

1. dear (expressing attachment):

III.dear [Brit dɪə, Am dɪr] PRZYSŁ. lit, fig

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
dear me inf!, deary me inf!

Tłumaczenia dla hasła dear w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
dear to sb attr, après n

dear w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła dear w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła dear w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
ma poule inf

dear Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文