decided w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła decided w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

decided [Brit dɪˈsʌɪdɪd, Am dəˈsaɪdəd] PRZYMIOT.

1. decide (reach a decision):

I.decide on CZASOW. [Brit dɪˈsʌɪd -, Am dəˈsaɪd -] (decide on [sth])

II.decide on CZASOW. [Brit dɪˈsʌɪd -, Am dəˈsaɪd -] (decide on [sb])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła decided w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

decided w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła decided w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła decided w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

decided Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

reste à savoir si ...
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文