deck w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła deck w angielski»francuski słowniku

I.deck out CZASOW. [Brit dɛk -, Am dɛk -] (deck [sth] out, deck out [sth])

II.deck out CZASOW. [Brit dɛk -, Am dɛk -] (deck [sb] out)

deck w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła deck w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też pack

Tłumaczenia dla hasła deck w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

deck Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文