declaration w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła declaration w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

declaration [Brit dɛkləˈreɪʃ(ə)n, Am ˌdɛkləˈreɪʃ(ə)n] RZECZOW.

Zobacz też Declaration of Independence

Zobacz też Thirteen Colonies, Thirteen Colonies, Independence Day

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła declaration w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

declaration w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła declaration w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła declaration w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

declaration Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文