deep w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła deep w angielski»francuski słowniku

1. deep (vertically):

deep roots BOT
deep roots fig
bases fpl
a hole 5 cm deep , a 5 cm deep hole

1. deep (a long way down):

2. deep (a long way in):

deep-felt [Brit ˈdiːpfɛlt, Am ˈdipfɛlt] PRZYMIOT.

I.deep freeze [Brit ˌdiːp ˈfriːz, Am ˈdip ˈˌfriz] RZECZOW.

deep w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła deep w angielski»francuski słowniku

deep Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

deep z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文