demands w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła demands w angielski»francuski słowniku

I.demand [Brit dɪˈmɑːnd, Am dəˈmænd] RZECZOW.

1. demand:

demands w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła demands w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
excessif(-ive)

Tłumaczenia dla hasła demands w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

demands Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文