deposit w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła deposit w angielski»francuski słowniku

I.deposit [Brit dɪˈpɒzɪt, Am dəˈpɑzət] RZECZOW.

deposit w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła deposit w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.deposit [dɪˈpɒzɪt, Am dɪˈpɑ:zɪt] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła deposit w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

deposit Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文