depths w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła depths w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.in-depth [Brit ɪnˈdɛpθ, Am ˈˌɪn ˈdɛpθ] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła depths w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

depths w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła depths w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła depths w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
a depth of 50 metres Brit
at a depth of 5 metres Brit
at a depth of 5 meters Am

depths Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

at a depth of 5 metres Brit
at a depth of 5 meters Am
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文