deputy w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła deputy w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.deputy [Brit ˈdɛpjʊti, Am ˈdɛpjədi] RZECZOW.

II.deputy [Brit ˈdɛpjʊti, Am ˈdɛpjədi] PRZYMIOT. attr

Tłumaczenia dla hasła deputy w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

deputy w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła deputy w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła deputy w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

deputy Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

vice-président(e) m (ż)
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文