derrière w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła derrière w angielski»francuski słowniku

derring-do [Brit ˌdɛrɪŋˈduː, Am ˌdɛrɪŋˈdu] RZECZOW. prov

derringer [Brit ˈdɛrɪn(d)ʒə, Am ˈdɛrəndʒər] RZECZOW.

derris [Brit ˈdɛrɪs, Am ˈdɛrəs] RZECZOW. (insecticide)

underripe [Brit ˌʌndəˈrʌɪp, Am ˌəndəˈraɪp] PRZYMIOT.

derrière w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文