designed w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła designed w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.design [Brit dɪˈzʌɪn, Am dəˈzaɪn] RZECZOW.

Zobacz też interior design

Tłumaczenia dla hasła designed w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

designed w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła designed w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła designed w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

designed Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

designed z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文