designs w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła designs w angielski»francuski słowniku

I.design [Brit dɪˈzʌɪn, Am dəˈzaɪn] RZECZOW.

Zobacz też interior design

designs w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła designs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła designs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

designs Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

designs z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文