devant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła devant w angielski»francuski słowniku

I.deviant [Brit ˈdiːvɪənt, Am ˈdiviənt] RZECZOW.

II.deviant [Brit ˈdiːvɪənt, Am ˈdiviənt] PRZYMIOT.

relevant [Brit ˈrɛləv(ə)nt, Am ˈrɛləvənt] PRZYMIOT.

Levant [Brit lɪˈvant, Am ləˈvænt, ləˈvɑnt]

Levantine [Brit lɪˈvantʌɪn, ˈlɛv(ə)ntʌɪn, lɪˈvantɪn, ˈlɛv(ə)ntɪn, Am ləˈvæntən, ˈlɛvənˌtaɪn] PRZYMIOT.

servant [Brit ˈsəːv(ə)nt, Am ˈsərvənt] RZECZOW.

savant [Brit ˈsav(ə)nt, Am sæˈvɑn(t), sɑˈvɑn(t)] RZECZOW. form

I.avant-garde [Brit ˌavɒ̃ˈɡɑːd, Am ˌævɑntˈɡɑrd] RZECZOW.

II.avant-garde [Brit ˌavɒ̃ˈɡɑːd, Am ˌævɑntˈɡɑrd] PRZYMIOT.

devant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła devant w angielski»francuski słowniku

I.avant-garde [ˌævɒŋˈgɑ:d, Am ˌɑ:vɑ:ntˈgɑ:rd] RZECZOW. + sing/pl vb

II.avant-garde [ˌævɒŋˈgɑ:d, Am ˌɑ:vɑ:ntˈgɑ:rd] PRZYMIOT.

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文