devil w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła devil w angielski»francuski słowniku

I.devil [Brit ˈdɛv(ə)l, Am ˈdɛvəl] RZECZOW.

II.devil <part passé etc devilling, devilled Brit > [Brit ˈdɛv(ə)l, Am ˈdɛvəl] CZASOW. nieprzech. LAW

be a devil inf!
go to the devil inf!
va au diable! inf

devil w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła devil w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła devil w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

devil Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文