dining w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła dining w angielski»francuski słowniku

Zobacz też wine up, wine

II.wine [Brit wʌɪn, Am waɪn] PRZYMIOT. a. wine-coloured

I.dine off CZASOW. [Brit dʌɪn -, Am daɪn -], dine on CZASOW. (dine off [sth])

dining w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła dining w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła dining w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

dining Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文