direct w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła direct w angielski»francuski słowniku

I.direct [Brit dɪˈrɛkt, dʌɪˈrɛkt, Am dəˈrɛkt, daɪˈrɛkt] PRZYMIOT.

II.direct [Brit dɪˈrɛkt, dʌɪˈrɛkt, Am dəˈrɛkt, daɪˈrɛkt] PRZYSŁ.

III.direct [Brit dɪˈrɛkt, dʌɪˈrɛkt, Am dəˈrɛkt, daɪˈrɛkt] CZASOW. przech.

IV.direct [Brit dɪˈrɛkt, dʌɪˈrɛkt, Am dəˈrɛkt, daɪˈrɛkt] CZASOW. nieprzech.

direct w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła direct w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła direct w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

direct Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

direct z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文