directly w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła directly w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.directly [Brit dɪˈrɛktli, dʌɪˈrɛktli, Am dɪˈrɛktli, daɪˈrɛktli] PRZYSŁ.

II.directly [Brit dɪˈrɛktli, dʌɪˈrɛktli, Am dɪˈrɛktli, daɪˈrɛktli] SPÓJNIK Brit (as soon as)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła directly w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

directly w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła directly w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła directly w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

directly Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

directly z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła directly w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文