disabled w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła disabled w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.disabled [Brit dɪsˈeɪbld, Am ˌdɪsˈeɪb(ə)ld] RZECZOW.

II.disabled [Brit dɪsˈeɪbld, Am ˌdɪsˈeɪb(ə)ld] PRZYMIOT.

I.disable [Brit dɪsˈeɪb(ə)l, Am ˌdɪsˈeɪb(ə)l] CZASOW. przech.

Tłumaczenia dla hasła disabled w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

disabled w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła disabled w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła disabled w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

disabled Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

disabled Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła disabled w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文