disease w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła disease w angielski»francuski słowniku

Bright's disease [Brit ˈbrʌɪts dɪˌziːz, Am ˈbraɪts dəˌziz] RZECZOW.

Crohn's disease [Brit ˈkrəʊnz dɪˌziːz, Am ˈkroʊnz dəˌziz] RZECZOW.

Paget's disease [Brit ˈpadʒɪts, Am ˈpædʒəts dəˌziz] RZECZOW. MED

disease w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła disease w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
contagieux(-euse)

Tłumaczenia dla hasła disease w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

disease Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文