distance w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła distance w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.distance [Brit ˈdɪst(ə)ns, Am ˈdɪstəns] RZECZOW.

1. distance lit, fig:

to go the distance SPORT fig

Tłumaczenia dla hasła distance w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

distance w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła distance w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła distance w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

distance Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

distance z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła distance w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文