does w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła does w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

does → do

Zobacz też do2, do1

do MUS → doh

1. do (perform task, be busy):

3. do (finish):

6. do (effect change):

5. do (in tag questions and responses):

DOE → Department of Energy

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła does w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

does w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła does w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też do

1. do (carry out):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła does w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

does Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文