dogged w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła dogged w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.dog <part prés dogging; prét, part passé dogged> [Brit dɒɡ, Am dɔɡ] CZASOW. przech.

dog → teach

give a dog a bad name (and hang him) prov
to put on the dog inf Am
frimer inf
to go and see a man about a dog (relieve oneself) euph, hum

Zobacz też teach

I.teach <prét, part passé taught> [Brit tiːtʃ, Am titʃ] Teach For America CZASOW. przech.

II.teach <prét, part passé taught> [Brit tiːtʃ, Am titʃ] Teach For America CZASOW. nieprzech.

III.teach <prét, part passé taught> [Brit tiːtʃ, Am titʃ] Teach For America

II.hot dog WYKRZYK. dated Am (expressing approval, pleasure)

III.hot dog <part prés hot dogging; prét, part passé hot dogged> CZASOW. przech.

Tłumaczenia dla hasła dogged w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

dogged w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła dogged w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła dogged w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

dogged Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to give a dog a bad name Brit prov
dog eat dog prov
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文