done w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła done w angielski»francuski słowniku

Zobacz też do1, do2

3. do (finish):

it's a poor do inf if

do MUS → doh

3. do (finish):

it's a poor do inf if

how-do-you-do [Am ˌhaʊdəjəˈdu], how-d'ye-do RZECZOW. inf

II.do up CZASOW. [Brit duː -, Am du -] (do [sth] up, do up [sth])

done w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła done w angielski»francuski słowniku

Zobacz też do

1. do (carry out):

1. do (carry out):

how-do-you-do [ˌhaʊdjʊˈdu:, Am ˈhaʊdəju:du:] RZECZOW. inf