double w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła double w angielski»francuski słowniku

I.double [Brit ˈdʌb(ə)l, Am ˈdəb(ə)l] RZECZOW.

III.double [Brit ˈdʌb(ə)l, Am ˈdəb(ə)l] PRZYMIOT.

IV.double [Brit ˈdʌb(ə)l, Am ˈdəb(ə)l] PRZYSŁ.

double-barrelled Brit, double-barreled Am [Brit ˌdʌb(ə)lˈbarəld] PRZYMIOT.

double over → double

Zobacz też double

I.double [Brit ˈdʌb(ə)l, Am ˈdəb(ə)l] RZECZOW.

III.double [Brit ˈdʌb(ə)l, Am ˈdəb(ə)l] PRZYMIOT.

IV.double [Brit ˈdʌb(ə)l, Am ˈdəb(ə)l] PRZYSŁ.

double w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła double w angielski»francuski słowniku

double Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

double z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文