doubt” w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła doubt” w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też benefit

I.benefit [Brit ˈbɛnɪfɪt, Am ˈbɛnəfɪt] RZECZOW.

II.benefit <part prés benefiting; prét, part passé benefited> [Brit ˈbɛnɪfɪt, Am ˈbɛnəfɪt] CZASOW. przech.

III.benefit <part prés benefiting; prét, part passé benefited> [Brit ˈbɛnɪfɪt, Am ˈbɛnəfɪt] CZASOW. nieprzech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła doubt” w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
doute PHILOS, REL

doubt” w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła doubt” w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła doubt” w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

doubt” Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文