drabs w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła drabs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

dribs and drabs [Brit drɪbz (ə)n ˈdrabz, Am ˌdrɪbz ən ˈdræbz]

Tłumaczenia dla hasła drabs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

drabs w słowniku PONS

drabs Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文