dragged w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła dragged w angielski»francuski słowniku

I.drag up CZASOW. [Brit draɡ -, Am dræɡ -] (drag [sth] up, drag up [sth])

II.drag <part prés dragging; prét, part passé dragged> [Brit draɡ, Am dræɡ] CZASOW. przech.

1. drag (pull):

III.drag <part prés dragging; prét, part passé dragged> [Brit draɡ, Am dræɡ] CZASOW. nieprzech.

II.drag out CZASOW. [Brit draɡ -, Am dræɡ -] (drag [sth] out of sb)

I.drag in CZASOW. [Brit draɡ -, Am dræɡ -] (drag [sth] in, drag in [sth])

II.drag away CZASOW. [Brit draɡ -, Am dræɡ -] (drag [oneself] away from [sth])

dragged w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła dragged w angielski»francuski słowniku

7. drag SPORT → drag race

Zobacz też drag race

dragged Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文