dresses w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła dresses w angielski»francuski słowniku

Zobacz też nine

II.dress up CZASOW. [Brit drɛs -, Am drɛs -] (dress [sb] up, dress up [sb]) (disguise)

III.dress up CZASOW. [Brit drɛs -, Am drɛs -] (dress [sth] up, dress up [sth]) (improve)

dresses w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła dresses w angielski»francuski słowniku

dresses Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文