drinking w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła drinking w angielski»francuski słowniku

I.drinking [Brit ˈdrɪŋkɪŋ, Am ˈdrɪŋkɪŋ] RZECZOW. (consumption of alcohol)

binge-drinking [Brit ˌbɪn(d)ʒˈdrɪŋkɪŋ, Am ˈbɪndʒˌdrɪŋkɪŋ] RZECZOW. SOCIOL

II.drink <prét drank, part passé drunk> [Brit drɪŋk, Am drɪŋk] CZASOW. przech.

III.drink <prét drank, part passé drunk> [Brit drɪŋk, Am drɪŋk] CZASOW. nieprzech.

IV.drink <prét drank, part passé drunk> [Brit drɪŋk, Am drɪŋk] CZASOW. zwrotny

drinking w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła drinking w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła drinking w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

drinking Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文