drinks w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła drinks w angielski»francuski słowniku

II.drink <prét drank, part passé drunk> [Brit drɪŋk, Am drɪŋk] CZASOW. przech.

III.drink <prét drank, part passé drunk> [Brit drɪŋk, Am drɪŋk] CZASOW. nieprzech.

IV.drink <prét drank, part passé drunk> [Brit drɪŋk, Am drɪŋk] CZASOW. zwrotny

I.drink away CZASOW. [Brit drɪŋk -, Am drɪŋk -] (drink away [sth], drink [sth] away)

II.drink up CZASOW. [Brit drɪŋk -, Am drɪŋk -] (drink up [sth], drink [sth] up)

drink-driver [Brit drɪŋkˈdrʌɪvə, Am ˌdrɪŋk ˈdraɪvər] RZECZOW. Brit

drink-driving [Brit ˌdrɪŋkˈdrʌɪvɪŋ, Am ˈdrɪŋk ˈˌdraɪvɪŋ] Brit RZECZOW.

drinks w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła drinks w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła drinks w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

drinks Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文