drivers w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła drivers w angielski»francuski słowniku

driver [Brit ˈdrʌɪvə, Am ˈdraɪvər] RZECZOW.

Zobacz też slave driver

cab-driver [Brit ˈkabdrʌɪvə, Am ˈkæbˌdraɪvər] RZECZOW.

co-driver [Brit ˈkəʊdrʌɪvə, Am ˈkoʊˌdraɪvər] RZECZOW.

drink-driver [Brit drɪŋkˈdrʌɪvə, Am ˌdrɪŋk ˈdraɪvər] RZECZOW. Brit

drivers w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła drivers w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła drivers w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

drivers Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

coéquipier(-ière) m (ż)
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文